Odborné články

A přece se točí...

Je veřejně známá věta, kterou v 17. Století prohlásil italský astronom, filozof a fyzik Galileo Galilei.

Citaci známého fyzika bychom rádi okrajově přenesli do ožehavého téma problematiky závad hydrodynamických měničů ve vztahu k poškození automatických převodovek. Velmi často se totiž správná funkce měniče podceňuje a opomíná se pravidelná revize.

Hydrodynamický měnič (HM) je nedílnou součástí téměř každé automatické převodovky (výjimku tvoří převodovky DSG, CVT a robotizované převodovky).

Mezi motorem a AT převodovkou tedy není žádná pevná mechanická vazba. Přenos kroutícího momentu od motoru zabezpečuje právě HM. V zásadě se jedná o hydrodynamickou spojku doplněnou reakčním členem.

Reakční člen slouží k usměrnění proudu kapaliny z turbíny na lopatkové kolo. S rostoucími otáčkami motoru dochází k plynulému přenosu kroutícího momentu do lopatkového kola a tím k rozjetí vozidla. V HM dochází ke ztrátám (obecně 8-15%). K eliminování těchto ztrát slouží spojka přemostění měniče (lock-up), která je umístěna právě v měniči. Prakticky se jedná o třecí spojku, která je ovládaná elektromagnetickým solenoidem dle požadavku řídící jednotky (TCM) automatické převodovky.

Historie měniče

HM je vynálezem německého profesora Dr. Ing. Hermanna Föttingera. Vynález byl patentován 24.6.1905 u císařského patentového úřadu pod č. 221422. Prvně byl „Föttingerův transformátor, jak se tehdy měnič nazýval, použit v roce 1909 na remorkéru „Föttinger Transformator“ s pohonem parní turbínou.

V roce 1930 započala Föttingerova spolupráce s Flugbahn-Gesselschaft na rekonstrukci kolejového zeppelina na pohon s hydrodynamickým přenosem výkonu. Koncem roku 1932 bylo první kolejové vozidlo s hydrodynamickým přenosem výkonu připraveno ke zkouškám. Mezitím v roce 1931 předvedl Föttinger upravený automobil Mercedes 8/38, opatřený hydrodynamickým měničem. V roce 1936 byly HM úspěšně použity na dvou motorových jednotkách Leipzig.

Vraťme se však do současnosti, do éry novodobých automatických převodovek, kde je kladen důraz především na hospodárnosti a komfort řazení. Automatické převodovky jsou koncipovány především na 6 až 9 rychlostních stupňů, kdy jsou na HM kladeny skutečně vysoké nároky.

Popis jednotlivých částí měniče

 • čerpadlo - vstupní prvek poháněný přímo od motoru
 • turbína – výstupní prvek hydraulicky poháněný čerpadlem
 • stator – reakční prvek (násobič momentu)
 • spojka přemostění měniče – mechanicky spojuje čerpadlo s turbínou
 • vnější plášť – mívá tvar podobný anuloidu, je svařen ze dvou polovin, kliková hřídel motoru je pevně spojena s vnějším pláštěm a lopatky čerpadla jsou k němu zevnitř pevně připevněny (buď přivařeny nebo připájeny), měnič je v podstatě nerozebíratelný – po svaření dvou polovin vnějšího pláště nelze ostatní díly (stator, turbínu, blokovací spojku) vyjmout

Pokud se čerpadlo otáčí rychleji než turbína a stator je v klidu, dochází v měniči k násobení kroutícího momentu. Jakmile se otáčky turbíny přiblíží otáčkám čerpadla, začne se spolu s turbínou a čerpadlem otáčet stator. Přestane se pak násobit kroutící moment a měnič se chová jako kapalinová spojka. Spojka přemostění měniče je umístěna uvnitř měniče a je složena z:

 • píst a opěrná deska
 • lamela spojky přemostění měniče (TCC)

Funkce spojky přemostění měniče

Spojka přemostění měniče je spojena nebo rozpojena v závislosti na elektronickém signálu řídící jednotka převodovky (TCM). Při sepnutí spojky blokování měniče dojde k přímému pohonu vstupu převodovky motorem. Eliminuje se tak prokluz měniče a tím nežádoucí ztráty. Přenos kroutícího momentu je efektivní při nižší spotřebě paliva. Spojka měniče se rozpojuje při nižších rychlostech, nebo když jednotka TCM vyhodnotí podmínky provozu a rozhodne o jejím rozpojení. Torsní tlumič absorbuje torsní vibrace motoru, aby se tyto nepřenášely dále na ostatní díly převodovky (lamelové spojky atd.) anebo na díly připojené k převodovce.

Spojka přemostění měniče je aktivní již od 1 RS a její četnost spínání a rozpínání je skutečně vysoká.

Závady HM

Mezi nejčastější závady HM patří právě opotřebení lamely přemosťovací spojky. První příznaky závady lze rozpoznat kolísáním otáček při konstantní jízdě, kdy spojka neustále spíná a rozpíná. Lamely již není schopna přenést kroutící moment momentu, jelikož se změní koeficient tření z důvodu tenkého, případně spáleného obložení.

Pokud se tato závada ihned neodstraní, dojde k následnému poškození, kdy se v měniči začnou vytvářet ocelové piliny, které se naplaví do hydraulického okruhu převodovky. Následná oprava převodového ústrojí je poté několikanásobně dražší.

Další možnou příčinou poruchy HM může být poškození axiálního jehlového ložiska, třecích axiálních podložek, volnoběžky, případně pružin torsního tlumiče vibrací.

HM je v činnosti ihned, jakmile je motor v chodu.

Prevence na prvním místě

Firma KAPS Automatic s.r.o. Vám nabízí revize a opravy veškerých typů automatických převodovek osobních, dodávkových vozidel a vybraných typů stavebních strojů. Opravy provádíme na nejmodernějších automatech, včetně finálního vyvážení měniče. Expresní dodávky – realizace již do 2 pracovních dnů.

Nezapomínejte na pravidelnou revizi měniče v intervalu každých 120 000 km.

KAPS Automatic s.r.o. Přerovská 561, 752 01 Kojetín
+420 581 764 086
kaps@kaps.cz
 • Hyundai i30 N – čtyřkolka s automatickou převodovkou

  Již se testují prototypy.

  More
 • Vlastní Cristiano Ronaldo nejdražší vůz?

  Automobilka Bugatti představila na ženevském autosalonu nejdražší vůz historie - Bugatti La Voiture Noire. Jelikož se nejedná o sériovou výrobu, existuje pouze jedna verze, má nesmírnou hodnotu – až 11 mil. EUR (282 mil Kč). Novým majitelem se měl stát Cristiano Ronaldo. Prostě chce být vždy „na vrcholu“ :)

  More
 • Nejrychlejší sériově vyráběné kombi na trhu najdeme v nabídce značky Alpina

  More
 • KAPS na ČT sport – Vyškovský slalom

  More
 • Více jak 100 let automatiky

  První automatická převodovka, dílo bostonské firmy Sturtevant Brothers, přišla na svět v r. 1904. Měla 2 rychlostní stupně, avšak často vykazovala závady.

  More