Servisní pokyny

Důležité pokyny, které Vám pomohou předcházet nejrůznějším chybám při základní kontrole a údržbě automatické převodovky

Při výměně vždy použít předepsaný olej nebo adekvátní náhradu výrobcem vozidla popř. výrobcem převodovky.

Automatická převodovka je velmi citlivé zařízení, jelikož se v jejich útrobách skrývají v podstatě všechny nejnáročnější systémy objevující se na vozidlech (hydraulika, elektronika, mechanika). Protože je možné navodit různé poruchy automatických převodovek již neodbornými vnějšími zásahy, aniž by kdokoli automatickou převodovku rozdělal, je potřebné pro Váš klidný spánek dodržet některé zásady.

1. KONTROLA HLADINY OLEJE V AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE

Při provádění této kontroly je zásadou nedovolit vniknutí jakéhokoliv předmětu,nečistoty nebo nějaké textilie do převodovky.Hydraulický systém je velmi choulostivý na nečistoty, proto se pro tyto potřeby (setření oleje z měrky při měření )používají specielní utěrky, které nezanechají na měrce ani minimální nečistotu.Uvědomte si, kolikrát za provoz automatické převodovky je měřena hladina oleje.Je to mnohokrát zasunutí a vysunutí olejové měrky do olejové náplně. Používáním nevhodné utěrky může dojít k ucpání olejového filtru a nebo shromažďování těchto nečistot v některých zákoutích hydraulického systému.Proto doporučujeme použít průmyslový papír TORX popř.papírový ubrousek.

U většiny automatický převodovek se měření hladiny oleje provádí za chodu motoru na volnoběžné otáčky v poloze PARKING. Je to proto, že po nastartování motoru se uvede do činnosti olejové čerpadlo v automatické převodovce, které zapříčiní pokles hladiny v průměru o 20mm na měrce směrem dolů. Další podmínkou je zahřátý olej v převodovce na provozní teplotu (přibližně po 20km jízdy).Pokud není převodovka zahřátá na provozní teplotu, může dojít k chybě měření, a to k rozdílu na olejové měrce až 15mm.Když sečteme tyto dvě chyby (nenastartovaný motor a nezahřátá převodovka 20mm + 15mm = 35mm na měrce) dojde k chybě, díky které může dojít k vadné funkci převodovky až k jejímu značnému poškození.

Při kontrole hladiny je nutné, aby si mechanik také všímal kvality oleje. K tomu, aby mechanik mohl říci: "Převodovka už zřejmě dlouho nevydrží a bude jí nutno rozdělat"usoudí také z toho, že převodový olej setře z měrky prsty ,mírně ho rozetře a čichem posoudí, zda je olej napálený nebo lahodně voní. Důležitým aspektem,který posuzujeme je barva převodového oleje.Ať už je zabarvení oleje jakékoliv (červené, žluté , čiré) musí být olej vždy průhledný.V případě,že olej zapáchá nebo je zbarven do černa jsou třecí lamely v převodovce poškozené. V tomto případě je prvořadé provést výměnu oleje a olejového filtru. Je-li však evidentní nesprávná funkce převodovky (prokluz popř. tvrdé rázy během řazení) doporučujeme vozidlo odstavit a provést opravu převodovky.

2. VÝMĚNA OLEJE V AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE

U většiny automatický převodovek není možné vypustit celou olejovou náplň.Proto je vhodné olej vypustit a napustit několikrát. V podstatě dělat tuto činnost tak dlouho, až se barva oleje změní na barvu oleje čerstvého.Teprve po provedení posledního proplachu olejové náplně vyměnit olejový filtr za nový.

Postup výměny oleje:

Před započetím výměny oleje je nutné zkontrolovat hladinu oleje,která by měla být mezi ryskami na olejové měrce.(neprovádíme v případě,že převodovka nemá olejovou měrku)Provést důslednou zkušební jízdu a vypozorovat funkci automatické převodovky. Zkušební jízdou, se předejde případným nekalým úmyslům ze strany nepoctivých zákazníků.

Výpustným šroubem nebo sejmutím olejové vany vypustíme olej. Rozpojíme hadice olejového chladiče automatické převodovky a provedeme důkladné vyčištění chladiče (speciálním přípravkem TRANS Flusch- pro čištění olejových chladičů).Toto je nutné provést, jelikož v hydraulickém systému dojde při výměně oleje k zavzdušnění systému , tudíž nekontinuálnímu toku hydraulického oleje, což může zapříčinit odpoutání některých nečistot v chladiči, který není filtrován.Hadice olejového chladiče zpět připojíme.Do převodovky nalijeme přibližně stejné množství, které jsem vypustili.

Nastartujeme motor a necháme přibližně běžet 2 - 3 min běžet na volnoběžné otáčky v poloze Parking. Olej znovu vypustíme a v případě,že je jeho kvalita již v pořádku, při následném sejmutí olejové vany , vyměníme také olejový filtr.Nalijeme znovu nový olej.

Hladinu oleje doměříme na předepsanou hodnotu. Provedeme zkušební jízdu a zahřejeme převodovku na provozní teplotu. Následně je vhodné hladinu oleje opět překontrolovat a zároveň prohlédnout místa možného úniku oleje z převodovky.

3. INTERVALY VÝMĚNY OLEJŮ V AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVKÁCH

Jednou z nejzákladnějších podmínek bezporuchové funkce automatické převodovky je množství a kvalita převodového oleje.

Je li v okruhu nedostatečné množství oleje, převodovka při rozjezdu cuká a řadí nepravidelně. V opačném případě (nadbytku oleje) dochází k nadměrnému zpěnění oleje a následnému úniku přes odvzdušnovací otvor.

Kvalita převodového oleje má přímou souvislost s životností automatické převodovky.

Celoživotní náplň pro automatické převodovky NEEXISTUJE! Tento význam slova je zcela zavádějící a každý člověk si jej promítne jinak.

Během provozu automatické převodovky dochází ke tření obložených lamel, které se nepatrně obrušují.Vzniklé mikročástečky se dostávají do olejové náplně a následně do hydraulického systému kde se usazují.Hydraulický okruh je vybaven olejovým filtrem,který je převážně plstěný nebo jej tvoří jemné sítko.Postupně se snižuje průchodnost zmiňovaného olejového filtru.Z tohoto důvodu je nutno provádět pravidelnou výměnu oleje a filtru v automatické převodovce.

Doporučené intervaly výměny oleje a filtru v automatické převodovce:

 • Nově zakoupená vozidla
  po prvních 80 000km
  (neuvádí-li výrobce jinak v servisních podmínkách)
 • následný další servisní interval
  po každých 60 000km
 • Ojetá vozidla (přihlédnout ke stavu a stáří vozu)
  interval 40 000-60 000km
 • Vozidla z nadměrným zatěžováním převodovky
  30 000km

Při výměně vždy použít předepsaný olej nebo adekvátní náhradu výrobcem vozidla popř. výrobcem převodovky.

4. ZÁSADY PŘI DEMONTÁŽI A MONTÁŽI NOVÉ NEBO REPASOVANÉ PŘEVODOVKY

DEMONTÁŽ:

 • Vypustit olej z automatické převodovky.
 • Vždy odšroubovat hydrodynamický měnič od setrvačníku a převodovku vytáhnout z vozidla i s ním. Velmi častou z chyb při demontáži je, že mechanik neodšroubuje hydrodynamický měnič od setrvačníku a páčí převodovku ven různým vychylováním přes dlouhou hřídel, která je zasunuta do měniče. Může dojít k ohnutí této hřídele a také poškození vnitřních částí hydrodynamického měniče.

MONTÁŽ:

 • Vyčistit olejový chladič speciálním přípravkem a vyfoukat stlačeným vzduchem. V případě velmi silného znečištění chladiče zejména ocelovými pilinami nainstalujte přídavný olejový filtr do hydraulického okruhu mezi chladič oleje a vstupní otvor převodovky.
 • Nový nebo repasovaný hydrodynamický měnič naplnit asi 1 litrem předepsaného hydraulického oleje.
 • Nasunout hydrodynamický měnič na převodovku a přesvědčit se, zda je zasunut dostatečně hluboko do olejového čerpadla.
 • Převodovku s nezafixovaným hydrodynamickým měničem přenášejte obzvláště opatrně. Hmotnost měniče je okolo 15 kg a jakékoliv klepnutí s převodovkou např. při pokládání převodovky na zem, může zapříčinit vychýlení pouzdra v čerpadle, které se později zadře.
 • Samotnou montáž převodovky provádějte na zvedací panence s možností naklápění plošiny ve svislé i vodorovné poloze.
 • Po namontování automatické převodovky do vozidla nalijte 3 až 4 litry předepsaného hydraulického oleje, nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh 2 minuty.
 • Plnění převodovky provádějte v poloze „Park“. Jakmile bude dosažena správná hladina oleje, prořadíme všechny rychlostní stupně. Opět provedeme kontrolu hladiny oleje (u vozidel s měrkou hladiny zjistíme stav na olejové měrce, není-li vybavena převodovka měrkou – hladina se zjistí, přepadovým otvorem na olejové vaně či obalu převodovky). Do tohoto okamžiku se nesmí s vozidlem jet.
 • Doporučujeme provést načtení paměti závad řídící jednotky a případné vymazání uložených chyb pomocí diagnostického zařízení.
 • Zkušební jízda cca 30 km – kontrola funkce převodovky. Odvzdušnění hydraulického systému. Při rozjezdech neprovádět prudkou akceleraci!
 • Kontrola těsnosti převodovky, finální kontrola hladiny olejové náplně.
KAPS Automatic s.r.o. Přerovská 561, 752 01 Kojetín
+420 581 764 086
kaps@kaps.cz
 • Hyundai i30 N – čtyřkolka s automatickou převodovkou

  Již se testují prototypy.

  More
 • Vlastní Cristiano Ronaldo nejdražší vůz?

  Automobilka Bugatti představila na ženevském autosalonu nejdražší vůz historie - Bugatti La Voiture Noire. Jelikož se nejedná o sériovou výrobu, existuje pouze jedna verze, má nesmírnou hodnotu – až 11 mil. EUR (282 mil Kč). Novým majitelem se měl stát Cristiano Ronaldo. Prostě chce být vždy „na vrcholu“ :)

  More
 • Nejrychlejší sériově vyráběné kombi na trhu najdeme v nabídce značky Alpina

  More
 • KAPS na ČT sport – Vyškovský slalom

  More
 • Více jak 100 let automatiky

  První automatická převodovka, dílo bostonské firmy Sturtevant Brothers, přišla na svět v r. 1904. Měla 2 rychlostní stupně, avšak často vykazovala závady.

  More