Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions
Opravy převodovek

Opravy převodovek

Provádíme opravy veškerých typů automatických převodovek pro osobní, užitkové a dodávkové vozy evropské, americké, japonské výroby.

 • Moderní diagnostika
 • Opravy automatických převodovek DSG, Powershift, ZF, Mercedes, Aisin Warner, ...
 • Opravy manuálních převodovek
 • Opravy rozvodovek a diferenciálů

Typické poruchy automatických převodovek

Nemožný pohyb dopředu, kola se protáčí na místě, zpátečka je v normě

 • Opotřebování třecích desek rozběhové spojky (dopředu, přímý)
 • Opotřebování nebo přetržení manžet pístu této spojky
 • Opotřebování nebo poškození kroužků této spojky
 • Zaseknutí jednoho z hydraulických ventilů hydraulické jednotky

Žádný pohyb dozadu, funkční 1. nebo 2. rychlostní stupeň dopředu; při 3. (4...) žádná rychlost

 • Opotřebované třecí lamely spojky
 • Zlomené nebo opotřebované manžety pístu spojky
 • Opotřebení nebo poškození těsnicích kroužků spojky
 • Odřené drážky v těle bubnu, jiný problém týkající se spojení

Žádný pohyb dozadu, dopředu všechny převodové stupně fungují

 • Opotřebování brzdového pásu
 • Zlomené nebo opotřebované manžety pístu brzdy
 • Zlomená ojnice pístu pásové brzdy
 • Problémy brzdové soustavy

Žádný pohyb dozadu ani dopředu, při přechodu z "P" nebo "N" na jakoukoliv rychlost, žádný znatelný náraz vypovídající o zařazení rychlosti

 • Vadný měnič točivého momentu
 • Zlomený hlavní pastorek oběhového kola, nefunguje spojení 
  s hydrodynamickým měničem
 • Nedostatek přenosové kapaliny
 • Znečištění síťky filtru
 • Silné opotřebení třecích lamel spojek a brzdového pásu
 • Zlomené nebo opotřebované manžety pístů těchto kompletů
 • Opotřebení nebo poškození těsnících kroužků těchto kompletů
 • Vadný solenoid nebo hydraulický ventil hydraulické jednotky

Při prudkém stlačení pedálu plynu, nedochází k podřazení na nižší převodový stupeň „Kickdown efekt"
Vadný snímač tlaku nebo nožní spínač „Kickdown"

 • Zaseknutý ventil hydraulického agregátu při řazení z 3. na 2. převodový stupeň
 • Přerušení elektrického obvodu snímače nebo nožního
 • Nesprávně nastaveno ovládání škrticích klapek
 • Prokluzování spojek při řazení rychlostních stupňů
 • Ucpané sítko filtru
 • Nízká hladina přenosové kapaliny
 • Nedostatek tlaku v potrubí, problém hydraulického systému, solenoidů

Vozidlo při jízdě cuká, prokluzuje

 • Blokovací spojka mimo provoz

Řazení rychlostních stupňů v automatické převodovce je doprovázeno nejen otřesy, ale citelnými ranami

 • Celkové opotřebení třecích kotoučů, vytvořené velké spáry

Vozidlo se sotva pohne z místa (jakoby prokluzuje) a velmi pomalu nabírá rychlost; taktéž nazpět

 • (hydrodynamický měnič) narušena nepropustnost lopatek ventilátorů čerpadlového nebo turbínového kola
 • Přetržení lopatek ventilátorů čerpadlového nebo turbínového kola
 • Skřípot a hučení v místě diferenciálu
 • Opotřebení hnaného a hnacího pastorku diferenciálu
 • Opotřebení ložiska diferenciálu, zvýšení axiální vůle ložiska
 • Velká vůle a blokace čepu diferenciálních satelitů

Plastové částice nebo nečistoty ve spodní části vany nebo na mřížce filtru

 • Opotřebení nebo poškození plastového pouzdra
 • Stočení nebo ulomení opěrné podložky čerpadla nebo spojky
 • Na magnetech vany přichycené malé válečky
 • Rozsypání opěrného kotoučového ložiska
 • Kovový zvuk, když jde motor na volnoběh
 • Opotřebování třecích disků jakékoliv spojky

Žádný pohyb ani dopředu ani dozadu, při přepnutí do polohy „P" nebo „N" při jakékoliv rychlosti se projeví citelný otřes, vozidlo prokluzuje a nepohybuje se

 • Vadný hydrodynamický měnič
 • Nedostatek přenosové kapaliny
 • Ucpaný filtr přenosové kapaliny

Možný pohyb tam a zpět pouze na 1. a 2. rychlostní stupeň, žádné další přenosy nejsou
Zaseknutý ventil v hydraulickém zařízení nebo solenoidu

 • Vozidlo běží, ale při dlouhodobém stoupání v poslední rychlosti začne prokluzovat a dochází k předčasnému přepnutí na nižší rychlost
 • Nedostatečná hladina přenosové kapaliny v převodovce
 • Celkové opotřebování manžet, pojistných kroužků a plotýnek spojky
 • Při rozjezdu vozidlo trochu prokluzuje, ale když získá rychlost, jede a řazení ostatních rychlostí funguje normálně
 • V hydrodynamickém měniči silné opotřebení hlavy turbínového kola, což způsobuje prokluzování hřídele převodovky při vysokých otáčkách motoru
 • Opotřebení třecí spojky chodu dopředu
 • Opotřebovaná nebo potrhaná manžeta pístu této spojky

Vůz se při instalaci řadicí páky do polohy „N" pohybuje

 • Narušené regulování kabelu nebo páky pohonu ovládaní převodovky
 • Zaseknutý píst jedné ze spojek (přímo-vpřed)
 • Třecí lamely jsou přivařeny k oceli (v důsledku dlouhého tření)

K řazení rychlostních stupňů dochází při rychlostech nad normální hodnotou
Narušené regulování ovládacího kabelu škrticí klapky

 • Zablokování ventilu odstředivého regulátoru
 • Částečné znečištění síťky filtru
 • Zaseknutí škrticí klapky v škrtícím mechanismu

Vůz se pohybuje, dokud nedojde k zahřátí přenosové kapaliny, následuje prokluzování dopředu i dozadu, nakonec vozidlo prokluzuje na místě

 • Opotřebování třecích kotoučů, když je olej studený, viskozita a tlak je větší, než v zahřátém stavu, kola jsou lépe tlačeny proti sobě, vytváří spojku s motorem
 • Zvýšený obsah prachu z opotřebovaných disků v přenosové kapalině, prach ucpává sítko filtru, klesá tlak a začíná prokluzování spojek

Vůz nevyvíjí otáčky za účelem zvýšení rychlosti pohybu, zejména na vzestupu; nelze přepnout na nižší rychlostní stupeň prudkým stlačením plynového pedálu, nefunguje „Kickdown efekt"

 • Nedostatky v práci motoru
 • Selhání otáček motoru při stisknutí pedálu plynu v rozmezí 1000 – 1500 ot/min.
 • Tento rozsah otáček je přípravou pro řazení převodových stupňů

Při zařazení jakékoliv rychlosti vozidlo zhasne, pokud nestihnete přidat plyn

 • Blokace některých ovládacích ventilů rychlostní spojky
 • Porucha hydrodynamického měniče, vzpříčení kola turbíny a oběžného kola čerpadla prostřednictvím z důvodu separace jedné nebo více lopatek
 • Přenosová kapalina v automatické převodovce se zpění a získává nahnědlou - bílou barvu, vozidlo začíná prokluzovat
 • Dovnitř automatické převodovky se dostala voda, se vzduchem vytvořila pěnovou emulzi, olejové čerpadlo nevytváří tlak
 • Nízký tlak oleje v potrubí
 • Nečistoty v hydraulické jednotce, v solenoidech
 • Nízká hladina přenosové kapaliny
 • Vzduchová netěsnost v sacím potrubí
 • Blokace klapky přetlakového ventilu olejového čerpadla

Na magnetech vany přenosové kapaliny jsou patrné kovové částečky, ostré, větší než 1mm

 • Opotřebování a selhání planetové převodovky nebo axiálního ložiska
 • Opotřebování čepu satelitního zařízení
 • Hliníkové částice ve spodní části vany
 • Opotřebování pracovní vrstvy kluzného ložiska
 • Opotřebování jakékoliv hliníkového válce v planetovém soukolí
 • Výkon v zásobníku axiálních ložisek diferenciálu