Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

ROZDĚLENÍ TYPŮ AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK

HYDRAULICKÉ PŘEVODOVKY

K přeřazování jednotlivých stupňů se využívá hydraulických elementů
v závislosti na rychlosti jízdy a otáčkách motoru, pomocí páky na středovém tunelu se volí režim řazení.

Vozidla s těmito automatickými převodovkami mají nižší dosažitelnou rychlost, menší akceleraci a asi o 10 - 15% vyšší spotřebu.
Převážně se jedná o 3 stupňové převodovky s mechanickou regulací. Hydrodynamický měnič nemá spojku přemostění.

Hydraulické převodovky s elektronickou regulací

Konstrukce převodovek se 4 převodovými stupni, regulace pomocí elektromagnetických solenoidů. Hydrodynamický měnič vybaven spojkou přemostění, která je v činnosti na 4. převodový stupeň čímž se omezují ztráty prokluzem, nižší úbytek výkonu a spotřeba paliva.

Elektronicky řízené automatické převodovky (tiptronic)

Automatické pěti nebo šestistupňové převodovky se systémem tiptronic mají všechny výhody a technické zvláštnosti automatické převodovky (dynamický program řazení). Tiptronic umožňuje v souběžné kulise (kulisa tiptronic) zasahovat do automatického provozu. Rychlostní stupně jsou přitom jako
u sekvenční převodovky motorek nebo závodních vozů řazeny za sebou. To znamená, že rychlostní stupně se posunutím řadicí páčky směrem dopředu zařazují nahoru a posunutím dozadu se podřazují. Tiptronic poskytuje komfort automatické převodovky i radost z jízdy a sportovní styl manuální převodovky. Bezpečnost, např. při předjíždění, zajišťuje automatické zařazení vyššího rychlostního stupně při dosažení mezního počtu otáček. Sportovně založený řidič profituje z podřazování a brždění motorem v zatáčkách nebo při jízdě v kopcích.

Variátorové převodovky (CTX, CVT, ECVT)

Jedná se o převodovky s plynulou změnou převodového stupně (CVT-Continuously Variable Transmission).
Rozjezd vozidla umožnují skupiny třecích lamel umístěné uvnitř převodovky. Tyto převodovky nemají hydrodynamický měnič. Přenos kroutícího momentu zajištuje klínový pás (řemen), který je umístěn mezi hnacím a hnaným kuželovým bubnem (řemenicí). Klínový řemen se skládá z velkého množstvím klínovitých segmentů, které jsou navlečeny na speciálním pásu o vysoké pevnosti v tahu. Tento pás drží segmenty v určené poloze, celý komplet funguje jako ocelový klínový řemen. Protože jsou segmenty navlečeny volně (i když těsně vedle sebe), je přenos výkonu možný pouze tlakem. Řemenice jsou k sobě přitlačovány silou 20 000 N, převod je mazán z důvodu snížení opotřebení a odvodu tepla.

U tohoto řešení je výhoda vysoké životnosti a možnosti přenosu většího výkonu (přes 100 kW) při účinnosti 90 - 97%.
Nevýhodou je špatná dostupnost náhradních dílů.
Variátorová převodovka ECVT je založena na stejném principu avšak s jedním rozdílem. Je vybavena speciálním elektromagnetickým měničem, který umožňuje rozjezd vozidla.

U variátorové převodovky Multitronic (vozidla AUDI), je přenos výkonu tahem pomocí speciálního článkového řetězu s upravenými boky čepů, které jsou klínovitě zbroušeny. Jde o mnohořadý řetěz o šířce 38 mm z podobného materiálu, jaký se používá na výrobu valivých ložisek. Přítlačná síla vzhledem k menší styčné ploše vzrostla na 65 000 N. Přenesený výkon je přes 150 kW / 300 Nm. Tento princip vyvinula automobilka Porsche.

Koncepčně jde o bezstupňovou převodovku, která přenáší vysoké výkony motoru bez přerušení při řazení. Jádrem tohoto revolučního plynulého automatického systému je speciální článkový řetěz. Ten dokáže přenášet točivý moment až 310 Nm. Rozdíl mezi řazenou převodovkou a multitronicem spočívá ve skutečnosti, že nejhospodárnější provozní oblast motoru může být v multitronicu aktivována ne změnou pevných převodových stupňů, ale článkovým řetězem, který simuluje nekonečné množství převodů. Článkový řetěz se přesunuje a napíná mezi dvěma páry hydraulicky nastavitelných kuželů, čímž se plynule mění výsledný převod. Motor pracuje vždy v nejhospodárnější oblasti otáček a multitronic proto dosahuje nižší spotřeby paliva než srovnatelné automatické převodovky, O změnu převodového poměru se stará speciálně konstruovaný dvojitý hydraulický píst, který reaguje velmi rychle a přesně na pokyny elektronické řídící jednotky. Jednotka shromažďuje a porovnává řadu provozních dat a informací a je umístěna uvnitř převodovky v zadní části. Jízdní režim převodovky je možné využít v automatickém režimu řadící páky v pozici D, nebo je možno „řadit" ručně šest (u modifikované verze sedm) pevně definovaných virtuálních rychlostních stupňů. Pro manuální volbu virtuálních převodových stupňů může řidič využít dva impregnované kolébkové spínače na volantu. Olejovou náplň převodovky tvoří celkem dva druhy kapalin. První je olej pro hypoidní soukolí a je aplikován do skříně diferenciálu. Druhou olejovou náplní je speciální převodový olej vyvinutý a použitelný pouze pro uvedený typ převodovky. Tento olej má mikroskopická tělíska (háčky), které jsou nutné pro dokonalý přenos třecích sil mezi článkovým řetězem a variátorovým soukolím.

Nejčastější závady převodovky Multitronic

 1. Cukání při rozjezdu vozidla (roleta) – tato závada se projevuje zejména při akceleraci vozidla v rozsahu otáček motoru 1400 až 1600 ot/min. Příčinou této závady je nesprávný třecí poměr lamel rozjezdové spojky. Třecí poměr je daný přítlakem obložených lamel. U prvních modelů převodovek byla spojka vybavena pouze šesti lamelami, které byly nahrazovány za sedmi lamelovými. Velmi důležité je rovněž přesné nastavení spojkové vůle lamel, které se nastavuje na setiny milimetru.
 2. Prokluz převodovky – dochází-li k prokluzu převodovky, případně k výpadkům přenosu točivého momentu motoru, je nutné prověřit třecí kuželové plochy variátorového soukolí a řetězu. Pokud je závada diagnostikována včas, poškození je pouze na čelních ploškách článkového řetězu. V opačném případě dochází
  k poškození obou variátorových bubnů, které je nutné vyměnit jako celek.
 3. Vozidlo je nepojízdné – nejčastější příčinou je přetržený článkový řetěz. Závadu je možné velmi rychle a jednoznačně určit při vypuštění oleje. Na magnetu výpustné zátky budou nalezeny jednotlivé články řetězu. Nedoporučuje se již další manipulace s vozidlem kvůli vzniku dalšího následného poškození.
 4. Nouzový režim převodovky – signalizací na sdruženém panelu přístrojů je indikována elektronická poruch převodovky. Pokud ukazatel rychlostních stupňů trvale svítí, je nutno provést diagnostiku a přečtení paměti závad. Velmi často dochází k závadě snímače zařazeného stupně, který chybně indikuje navolenou polohu voliče. Ten je umístěn přímo na samotném tělese řídící jednotky a nelze jej vyměnit samostatně, ale pouze s řídící jednotkou.

Mechanické převodovky se dvěma spojkami (DSG)


Základem převodovky DSG (Direct Shift Gear) je tříhřídelová šestistupňová převodovka. Uvnitř DSG je dvojice paralelně uspořádaných převodovek se dvěma vstupními a dvěma výstupními hřídeli. Z prostorových důvodů jsou vstupní hřídele vloženy do sebe (jeden z nich je dutý).
K rozjezdu vozidla slouží dvoučinná spojka. Spojka č.1 obsluhuje převodové stupně 1, 3, 5 a zpětný chod. Spojka č.2 s menším průměrem přenáší točivý moment
k převodům 2, 4, 6 a je spojená s dutým hřídelem. Vícelamelové spojkové kotouče pracují v olejové lázni, která maže a současně chladí a umožňuje tak delší životnost a širší spektrum provozních podmínek.

Mechanické převodovky s elektro-hydraulickým ovládáním


Konstrukčně 5-ti stupňová mechanická převodovka, kde je vypínání spojky a řazení převodových stupňů pomocí elektrohydraulických servomotorů.

Důležité servisní pokyny

Důležité pokyny, které Vám pomohou předcházet nejrůznějším chybám při základní kontrole a údržbě automatické převodovky
Při výměně vždy použít předepsaný olej nebo adekvátní náhradu výrobcem vozidla popř. výrobcem převodovky.

Automatická převodovka je velmi citlivé zařízení, jelikož se v jejich útrobách skrývají v podstatě všechny nejnáročnější systémy objevující se na vozidlech (hydraulika, elektronika, mechanika). Protože je možné navodit různé poruchy automatických převodovek již neodbornými vnějšími zásahy, aniž by kdokoli automatickou převodovku rozdělal, je potřebné pro Váš klidný spánek dodržet některé zásady.

Užitečné rady

Automatické (samočinné) převodovky se stávají stále oblíbenějšími, avšak někteří s nimi zacházejí
tak, že napomáhají k jejich zbytečnému opotřebení, nebo dokonce k úplnému selhání.

Automaty vydrží v provozu několik desítek let, pokud budou zachovávány určité zásady:

 1. pravidelná výměna oleje a olejového filtru
 2. pravidelná kontrola hydrodynamického měniče
 3. vyhnout se častým chybám, např.:
 • NEVYŘAZOVAT na Neutrál na semaforu
 • NEVYŘAZOVAT na Neutrál při jízdě z kopce
 • NEŘADIT z Neutrálu na D při v yšších otáčkách
 • NEŘADIT zpátečku před zastavením vozidla
 • NEŘADIT Parking před zastavením
 • PARKING NESLOUŽÍ jako RUČNÍ BRZDA
 • VOZIDLO NEROZTLAČOVAT / NETAHAT