Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Automat vs. manuál

V čem jsou rozdílné manuální a automatická převodovka? Jaké jsou přednosti a nevýhody?


Převodovky manuální a automatická se na první zhlédnutí odlišuje jen tvarem řadícího mechanismu. V podstatě ale jde o úplně jiné zařízení.

Manuál

Zjednodušeně by se dalo říct, že u manuálu se pákou posouvají ozubená kola po hřídeli, i když tak jednoduché to zase není. Převodovka je svým uspořádáním určena pro podélnou zástavbu hnacího řetězce. Je tedy tříhřídelová. Krátký hnací hřídel leží v jedné ose s hnaným hřídelem. Přenos síly z hnacího na hnaný hřídel se děje přes takzvaný předlohový hřídel, vedený ze strany podél vstupního a výstupního hřídele.

Ozubená kola všech převodů jsou stále v záběru. Předlohový hřídel je roztáčen od hnacího hřídele přes stálý převod. Rozdíly mezi jednotlivými převody tak vznikají na hnaném hřídeli. Tady se však neposouvají přímo ozubená kola, ale synchronizační objímky. Ty následně příslušné kolo připojí do záběru s hnaným hřídelem.

Přednosti:

-          nižší cena, delší životnost

-          menší ztráty v převodovce (větší efektivita ve srovnání s planetovým automatem.)

Nevýhoda:

-          méně hladká jízda

Automat

Činnost automatické převodovky - pro zjednodušení se držme planetového automatu s hydrodynamickým měničem.

Základem takto koncipované automatické převodovky je planetový převod. Vnějšímu kolu s vnitřním ozubením se říká korunové - koruna. Vnitřnímu kolu s vnějším ozubením zase centrální kolo planetového převodu - planeta. Přenos hnací síly mezi nimi zabezpečují satelity napevno spojené s tzv. unášečem planet. Unášeč je vlastně výstupem z planetového převodu, zatímco planeta a koruna jsou dva vstupy. Planetový převod má tedy jeden výstup a dva vstupy.

Možnosti planetové automatické převodovky se výrazně zvýší, když se zapojí do série dva jednoduché planetové převody (planetové sety). Vznikne tak zdvojený planetový převod. U něj tvoří unášeč prvního převodu (ve směru od motoru respektive měniče momentu) jeden celek s korunou druhého převodu (planetového setu).

Dále je každý z planetových setů osazen třecí lamelovou spojkou. Pokud se stlačí spojka prvního planetového převodu (od motoru), koruna převodu stojí, unášeč převodu se otáčí. S ním současně rotuje koruna druhého planetového převodu. Naopak spojka prvního planetového setu se rozpojí, druhého stlačí. Koruna druhé planetového setu stojí, unášeč rotuje. Je zařazený první převodový stupeň. Pokud do planetové automatické převodovky zařadíme ještě třetí planetový set, vznikne šestistupňová automatická planetová převodovka.

Přednosti:

-          hladká jízda pouze s minimálními rázy

-          přenos síly doprovází mnohem menší výkyvy v tahu než v případě manuální převodovky

-          šetří motor

-          dokáže snížit spotřebu