Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Čeho se vyvarovat u automatu?

Automatické převodovky se stávají stále oblíbenějšími, avšak někteří řidiči napomáhají k jejich zbytečnému opotřebení až selhání.

Čeho se vyvarovat, pokud máte vozidlo s automatickou převodovkou?

Automatické (samočinné) převodovky se stávají stále oblíbenějšími, avšak někteří s nimi zacházejí tak, že napomáhají k jejich zbytečnému opotřebení, nebo dokonce k úplnému selhání.

Automaty vydrží v provozu několik desítek let, pokud budou zachovávány určité zásady:

 • pravidelná výměna oleje a olejového filtru
 • pravidelná kontrola hydrodynamického měniče
 • vyhnout se častým chybám, např.:

 

  1. Vyřazení na Neutrál na semaforu

Říká se, že při krátkém zastavení je pro převodovku spořivější vyřazení na N. Ovšem pokud vozidlo stojí, jsou kladeny větší nároky na turbínu v hydrodynamickém měniči, pokud se sešlápne plyn a zrychluje se, jsou tyto nároky mnohem menší.

Při vyřazení na neutrál, dochází k opotřebení spojek a brzdících pásů, které nejsou tak odolné jako hydrodynamický měnič.

Při zařazeném D se nedoporučuje zatahovat ruční brzdu.

Doporučení  - držet vozidlo provozní nebo parkovací brzdou na místě

  2. Vyřazení na Neutrál při jízdě z kopce

Za tímto tvrzením je úspora paliva – při vyřazení běží motor na volnoběh, pohonná jednotka spotřebovává méně paliva, což může platit a nemusí.  Vše závisí na typu kopce, okolním provozu a kudy a jakým způsobem dál pokračovat. Zbytečné je to proto, že při brzdění motorem  modernější / současná  vozidla přeruší dodávku paliva, a tak nedochází k žádné spotřebě – energie jedoucího vozidla udrží motor v chodu a udržení nižší rychlosti nebo postupná decelerace můžou být na místě.

Někdy je to správný postup – režim plachtění, tzv. coasting-u nejmodernějších automatů jde o podobnost jízdy na neutrál. Ale hlavním důvodem je to, že změna režimu mezi pohybem a stáním, tzn. P, R, N, D, je pro převodovku náročnější než běžný chod. Proto by se k ní mělo docházet jen výjimečně, a to v případě, že vozidlo stojí a motor funguje na volnoběh -  NE za jízdy! „Plachtění“ je vhodné pro vozidla s automatickou převodovkou, která jsou na toto použití stavěná.

  3. Řazení z Neutrálu na D při vyšších otáčkách

Pokud bude k rychlému vystartování vytočen motor se zařazeným Na poté D, vozidlo sice rychle vystartuje, ovšem dojde k velkému zatížení pohonného ústrojí a převodovky

Nejvíce jsou zatěžovány spojky a brzdící pásy, neboť na ně je kladena potřeba přenosu veškeré síly, k čemuž nejsou přizpůsobeny.

Hydroměnič má 3 hlavní části – 1. rotor, otáčí se s rotorem, 2. obměňuje směr proudění oleje a 3. turbína,  otáčí se s převodovkou = pokud se motor vytočí na neutrál, rotor se velmi rychle točí, turbína stojí, a tak dochází k vytváření tlaku, což je šetrnější možnost, ale stále ne optimální.

K rychlému startu se doporučuje levou nohou sešlápnout brzdu, zařadit D, pravou nohou přidat plyna poté uvolnit brzdu. V tomto případě je kladena zátěž nahydrodynamický měnič, který ji zvládálépe než spojky a pásy – ty již mají zařazenou 1 a chtějí poslat sílu na kola, v tomto jim zabrání provozní brzdy.

 

  4. Řazení zpátečky před zastavením vozidla

Toto je obdobné jako u manuální převodovky  – ke změně z dopředného na zpětný chod je třeba zcela zastavit, dokud se nepřestanou točit kola – v tomto momentu dochází k zastavení planetového soukolí v automatické převodovce, brzdící pásy se „zakousnou“ do stojících bubnů a spojky bez tření sepnou. Problémem je právě toto tření – pokud se zařadí z D na R nebo zpátky dříve, než vozidlo úplně zastaví, dochází k nadměrnému tření, které může způsobit selhání automatické převodovky nebo její předčasné výměny. Poškozené díly (brzdící pásy, západka parkovacího režimu) drahé nejsou, ale je nutné převodovku rozložit, aby se tyto komponenty vyměnily, což je velice náročné.

  5. Zařazení Parking před zastavením

Toto doporučení částečně souvisí s přechozími body. Zařazení P aktivuje parkovací západku v automatické převodovce, která zapadne do svého ozubeného kola a tímto znemožní otáčení převodovky, tudíž pohyb vozidla.

Toto dovolují pouze starší typy převodovek.

Pokud lze fyzicky zařadit P při pohybu vozidla, západka bude usilovat o zapadnutí do zubu a může dojít k jejímu zlomení.  Přestane tedy plnit svoji úlohu a v převodovce budou poletovat kovové části, které mohou převodovku poškodit.

Proto není vhodné nechat vozidlo stát pouze se zařazeným P, bez parkovací brzdy, v kopci. Západka není stavěná k brždění vozidla a držení jeho hmotnosti v kopci (cca 1,5 t), k tomuto účelu slouží provozní, respektive parkovací brzda.

Na závěr:

Vozidlo s automatem nelze roztáhnout, v případě, že motor sám nenastartuje, a to z důvodu, že může dojít, nedostatkem mazání, ke zničení automatické převodovky a také proto, že to fyzicky nelze – chybí spojka jako u manuální převodovky a motor s koly je spojen jen hydraulicky v měniči a pomocí planetových soukolí – proto síla z kol na motor postrádá pevnou cestu.

Vozidlo s automatickou převodovkou nelze násilím odtahovat, odtah na laně je možný pouze několik km, nízkou rychlostí, pouze za předpokladu, že má nastartovaný motor a vyřazení na neutrál. Pokud by nebyl motor nastartovaný, čerpadlo v převodovce by neprohánělo olej a nedostatkem mazání by došlo k poškození automatické převodovky.