Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Dieselové lokomotivy

Dieselové lokomotivy se staly "tahouny" na přechodnou dobu mezi parní a elektrickou tratí. 

Ve 2. pol. 20. st. dosáhl parní stroj, co se týká účinnosti a limitu dosažené max. rychlosti, na své hranice.  Nemalým problémem byl složitý provoz a údržba parních lokomotiv (dočerpávání vody, zauhlování,  čištění kotle,  složitý systém mazání).
Postupem času byly nahrazovány lokomotivami s elektrickým nebo dieselovým pohonem. Dieselové lokomotivy se staly „tahouny“ na přechodnou dobu mezi parní a elektrickou tratí, neboť elektrifikace tratí byla náročná na čas (i v současnosti je najdeme tam, kde stále nedošlo ke zmíněné elektrifikaci).

Přenos výkonu

Pohon lokomotiv zabezpečují velkoobjemové naftové motory. Byl ovšem potřeba řešit problém přenosu velkého výkonu hnacího motoru na kola lokomotivy.

Nejpoužívanější řešení

o    elektrický přenos výkonu

o    hydrodynamický přenos výkonu

o    mechanický přenos výkonu

Elektrický přenos

-          nejpoužívanější

-          umožňuje hladkou regulaci chodu v elektrické části pohonu

-          dobré využití elektrických motorů na elektrodynamické brzdění

-          není potřeba mechanické převodovky ani spojky

-          spalovací motor – převážně motor naftový, spojený s elektr. Generátorem, který vyrábí elekt. energii  k pohonu náprav vlastními trakčními elektromotory

-          některé lokomotivy mají na společném hřídeli 2 jiné generátory – 1  je zdrojem trakční energie ( převážně  stejnosměrný generátor) a 2. například na elektrické vytápění vlakové soupravy (převážně alternátor)

Hydrodynamický přenos

-          uskutečňuje se v hydrodynamickém měniči = spojení olejového čerpadla s turbínou

-          lokomotivy mají převážně mechanickou převodovku

-          hydroměnič  kompenzuje mechanickou spojku (pro nižší rychlosti)

-          použití - v posunovacích lokomotivách nebo výkonnějších motorových vozech

Mechanický přenos

-          obdobný s mechanickými pohony u silničních vozidel – naftový motor, mechanická převodovky, mechanická spojka mezi hnacím a hnaným hřídelem

-          využití  - v menších posunovacích lokomotivách nebo motorových vozech s menším výkonem

Princip činnosti dieselelektrické lokomotivy

Moderní dieselové lokomotivy mají nápravy hnané trakčními elektromotory.Provozní stavy motorů jsou řízeny elektronickým řídícím systémem. Výrobu elektřiny pro provoz lokomotivy zajišťuje velkoobjemový naftový motor přeplňovaný turbodmychadlem, který pohání alternátory a další systémy zajišťující chlazení, také pohání tlakový vzduch do brzdového systému soupravy, osvětlení a vytápění vlaku.

Ke startování motoru a k provozu elektr. zařízení výzbroje (při vypnutém motoru) je lokomotiva vybavena bateriemi.  Dále má nádrže na naftu a zásobníky stlačeného vzduchu do brzdového okruhu.

 

Závěr

Z důvodu elektrifikace tratí je doba dieselelektrických lokomotiv na ústupu, ovšem úplně nevymizí – stále budou na lokálních tratích.

Dnešní padesátníci+ mohou konstatovat, že zažili dobu rychle akcelerujícího technického pokroku.