Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Dvouspojková převodovka v MINI

Nový typ převodovky - sedmistupňový automat Steptronic ve 3 a 5 dveřových vozech MINI a MINI Cabrio. 

 

Nový typ převodovky - sedmistuňový automat - Steptronic ve 3 a 5dveřových vozech MINI a MINI Cabrio umožňuje akceleraci bez přerušení točivého momentu, dynamiku - rychlejší změny rychlostních stupňů, pohodlí řazení a vysoká účinnost -  a tím tak umocňuje sportovní ráz současných modelů.  Jedná se o alternativu k šestistupňovému manuálu k daným typům motoru.

Princip fungování:

Ovládá nově navrženým elektronickým voličem, který se po změně mezi D, N a  R vrátí do původní pozice. Poloha P se aktivuje stisknutím tlačítka P, režim S, který umožňuje sportovní styl jízdy, se aktivuje posunutím voliče z polohy D doleva.

Řazení reguluje také s využitím informací navigačního systému, podporuje funkci start/stop a umožňuje jízdu setrvačností – vede ke snižování spotřeby paliva a hladiny emisí.

Konstrukční princip byl převzat ze závodních vozidel. Řidičům závodních vozů i řidičům MINI dovoluje dynamickou akceleraci tím, že dokáže přeřazovat na vyšší rychlostní stupně, aniž dojde k přerušení dodávky točivého momentu ke kolům. Není potřeba sundávat nohu z plynového pedálu - řídicí jednotka zajistí ideální načasování okamžité změny stupňů.

Takový způsob řazení je díky její specifické konstrukci – kombinace dvou samostatných převodovek v jedné. Základním prvkem jsou 2 mokré spojky, chlazené olejem – jedna ovládá sudé převodové stupně  jedné části převodovky, druhá stupně liché a zpětný chod druhé pol. převodovky. Při klasické jízdě je jedna ze spojek rozpojená a 2. sepnutá. Např. při zrychlení na 3.RS probíhá přenos výkonu sepnutím příslušné spojky, a tím připojením jedné z částí převodovky s lichými stupni. Pro přeřazení je pouze nutné rozepnout spojku 3.RS a sepnout spojku 4.RD. Tyto úkony probíhají současně bez přerušení hnací síly (je zdaleka rychlejší, než by u manuálu nohou sešlápli pedál spojky).

Řídící jednotka rozpozná, který stupeň je ten nejvhodnější = stále analyzuje záměry řidiče a stav na vozovce (poloha akcelerátoru, otáčky motoru, rychlost vozidla a zvolený jízdní režim). Tak je umožněno provádět bleskové změny stupňů tak, aby korespondovaly s náhlými změnami a situacím jízdy. V případě nečekaného přerušení akcelerace, převodovka během zlomku vteřiny zařadí nižší převodový stupeň.

Souběžné rozpojování a spínání spojek urychluje zrychlení i brzdění motorem a také plynuleji probíhá řazení převodových stupňů. Vizuálně je toto postřehnutelné pouze náhlým pohybem ručičky otáčkoměru a akusticky lze poznat jako rychlou změnu otáček motoru. Díky tomuto nedochází k žádnému škubání, jako u převodovek manuálních.

7 převodových stupňů je přínosem pro větší pohodlí a potěšení ze sportovního stylu jízdy, snižování rozdílů v otáčkách motoru mezi přev. stupni umožňuje těsnější rozložení převodových poměrů. K potěšení z jízdy přispívá přímé spojení s motorem a malé rozdíly v otáčkách motoru při akceleraci.

Toto platí o režimu D a S,  tké o manuálních změnách RS v režimu M. V režimu S převodovka řadí rychleji a ve vyšších otáčkách,  lze samovolně přepnout na manuální – sekvenční řazení. Při přeřazení na vyšší převody je nutné volič posunout mírně k sobě, při podřazování od sebe.

Propojení řídící jednotky s volitelným navigačním systémem MINI zlepšuje řazení v automatickém režimu. Jednotka dokáže získat navigační data a tak se přizpůsobit strategii řazení danému typu trasy. Např. pokud se vozidlo blíží k prudké zatáčce nebo křižovatce, aby se dal využít brzdný účinek motoru pro zpomalení vozidla, dojde k předčasnému podřazení. Při projíždění dvou po sobě jdoucích zatáček má převodovka ponechaný zařazený dříve zvolený stupeň (aby se předešlo zbytečnému přeřazení) a aby řidiči mohli ze zatáčky co nejrychleji zrychlit.

Tato převodovka, tak jako převodovka s hydroměničem, umožňuje plynulou jízdu bez sešlápnutí plynového pedálu, což řidiči ocení hlavně při popojíždění v kolonách.

Dvouhmotový setrvačník s odstředivým kyvadlem vyvažuje klopný moment motoru v př. Nenadálé potřeby točivého momentu a tím tak zlepšuje vibrační a akustický komfort při akceleraci z nižších otáček.

Elektronická řídící jednotka je z důvodu větší hospodárnosti vozidla vybavena řadou pokrokových funkcí.

Dvouspojková převodovky umožňuje motoru použít funkci START/STOP – brání zbytečnému spalování paliva (např. při zastavení na křižovatce.

V jízdních režimech GREEN a MID je aktivována funkce jízdy setrvačností – její zvláštností je schopnost odpojení motoru od převodovky v okamžiku, kdy dojde k sundání nohy z plynového pedálu. Vozidlo se tak pohybuje setrvačností s volnoběžnými otáčkami motoru = s nulovým brzdným účinkem motoru a min. spotřebou paliva.

V případě, že je vůz vybaven navigací, nebo asistenčními systémy řidiče, lze tuto funkci ještě více přizpůsobit určité jízdní situaci – např. je-li na základě navigačních dat, nebo obrazů kamery potřeba aplikovat brzdy, blíží-li se MINI ke křižovatce (nebo jinému účastníkovi provozu), je tato funkce omezena, a tak se co nelépe využije brzdný účinek motoru.