Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

K čemu slouží záslepka u voliče převodovky

Většinou je vnímána pouze jako nutný prvek, avšak v krajních momentech plní zásadní funkci a v nouzi může i zachránit.

 

Jedná se o malou zaslepenou díru vedle voličů automatických převodovek – nouzové řešení, které nemusí být řidičem nikdy použito.

Jde o povolení pojistky řazení voliče, která brání pohybu páky (při nevyhovujících podmínkách, tedy v případě nesešlápnuté brzdy).   Zásluhou tohoto mechanismu nejde bez brzdy zařadit. Plní tedy funkci bezpečnostní a k mechanismu ovládacího ústrojí převodovky také ochrannou.

Ovšem tato funkce je spojena s elektronickou komunikací a signály od snímačů – splní svoji funkci až po úplném vybití vozidla. Dle výrobců postačí šroubovák nebo speciální nástavec a pojistku je možné odjistit a tím s ní volně manipulovat.  Následně lze zařadit neutrál a vozidlo odtlačit na odtahovku nebo na nějaké lepší místo.

Tuto možnost má každý automat, především evropské značky mají povolení pojistky hlouběji v ústrojí převodovky, jet třeba demontovat krycí manžety nebo plasty.