Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Kontrola, nastavení a seřízení převodovky po opravě

Opravy automatů patří do rukou specialistů. Před i po opravě je potřeba dodržet jisté postupy.

Pokud neznáte přesnou závadu, poškození, je nejlepší řešení dovézt celé vozidlo, kdy se pozná, jak se závada projevuje. Diagnostika u automatů je spíše vodíkem, určení konkrétní závady se zjistí po demontáži a rozložení převodovky. Zpětnou montáž je třeba provádět jemně, bez použití hrubé síly, aby spojení převodovky s motorem bylo přesné a nedošlo k poškození komponent. P

Po opravě se převodovka (podle přesně daného postupu) usadí na místo (na každou převodovku je třeba také speciální nářadí a přípravky pro montáž dílů), vše se zapojí a naplní olejovou náplní. Samozřejmostí je doměření vůle v koších, vše správně poskládat a vyzkoušet podtlakovou nebo přetlakovou zkouškou a přitáhnout na správný moment. Jsou různá pořadí postupů, odlišná napříč výrobci, ale také v rámci 1 koncernu.

Poté se provede adaptace a vše se vrátí do výchozích hodnot. Časem se řídící jednotka adaptuje a mění se hodnoty, např. olej zhoustne, u planetové skříně s hydroměničem se mění tlaky, potřebné k rozpojení spojek apod. Jednotku je tedy potřeba restartovat a všechny akční členy nastavit do výchozích hodnot, nebo se musí zkalibrovat.

Adaptace

Následně se provede tzv. „základní adaptace“ – uskuteční se krátká zkušební jízda, řadí se všechny převody a převodovka se jakoby učí opět řadit. Poté je možno vozidlo předat majiteli, který ještě najezdí dalších 500 – 1000 km, kdy se řídící jednotka dále učí, řeší tlaky v jednotlivých koších, kalibruje si opět řazení a vše se zpřesňuje a zjemňuje. Řidič obyčejně nic nepozná a nemusí nic řešit, jen je potřeba, aby běžně jezdil.

 

DSG/DQ200

Jsou také automaty, které vyžadují pracnější kalibraci – pomocí diagnostiky se spustí buď jeden větší proces, nebo se postupuje po jednotlivých krocích, které kalibrují různé akční členy.U převodovek DSG se řeší sepnutí a vypnutí spojek, přítlak spojek a kalibrace ventilů. Existují také takové převodovky, u kterých se např. nedají spojky zkalibrovat (DQ200), kde se při nasazování spojky musejí dopočítávat (podle naměřených vzdáleností) a poté podložkami vymezit základní nastavení obou hřídelí.

 

 

Zdroj:  https://www.portalridice.cz/clanek/kontrola-nastaveni-a-serizeni-prevodovky-po-oprave