Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Převodové oleje

Základním předpokladem správné funkce převodovky je 100% čistota olejové náplně a předepsané množství

PŘEVODOVÉ OLEJE, ATF KAPALINY, OLEJOVÉ FILTRY

 • Základním předpokladem správné funkce převodovky je 100% čistota olejové náplně a předepsané množství
 • Pojem celoživotní náplň NEEXISTUJE! (volně převzato = životnost vozidla je 4 roky nebo 180000 km)
 • Pravidelná údržba převodovky značně prodlužuje její životnost, a tím se zmenšuje riziko závady
 • Výměnou ATF oleje, pokud je správně provedena, nemůže dojít k poškození převodovky! Neplatí názor – úsady v převodovce!
  • U novodobých převodovek – doporučené při každé údržbě provádět smazání adaptačních dat, příp. aktualizovat software řídící jednotky převodovky

Doporučené intervaly výměny převodového oleje

 • Nová vozidla po prvních 80000 km /neuvádí-li výrobce jinak v servisních podmínkách), následný další servisní interval po každých 60 000 km
 • Ojetá vozidla (přihlédnout ke stavu a stáří vozu) interval 40 000 – 60 000 km
 • Vozidla s nadměrným zatěžováním převodovky 30 000 km (taxi, dodávky, chip)
 • Při výměně vždy použít předepsaný olej nebo adekvátní náhradu výrobcem vozidla, popř. převodovky

Ostatní kapaliny AT a přípravky

 • Oleje diferenciálů, rozvodovek, servořízení
 • Čistič chladiče Trans Flush
 • Přísady do olejů, BG, Lubegard
 • Montážní vazelína, zmrazovací oleje

Zásady výměny olejové náplně

 • Před samotným úkonem nutno provést zkušební jízdu
 • VŽDY – metoda s proplachem olejové náplně!, není možné jednorázově vypustit celou náplň – měnič, chladič, hydraulický okruh
 • Ruční plnění oleje
 • Starý olej = prognóza stavu převodovky
 • Neplatí zaryté pravidlo rozpustí se úsady, převodovka se po výměně zastaví

Postup:

 • Vypustit olej, odchytit, změřit množství
 • Demontáž spodní vany, kontrola stavu výměna olejového filtru, těsnění vany, kompletace
 • Aplikace nového oleje: I.fáze -  motor v klidu, II. Fáze nastartovat, prořadit P-R-N-D, doměřit v pozici P, teplota oleje 30-50 st., přepadový otvor nebo dle měrky AT
 • Projetí vozidla (3 km),  opakované vypuštění oleje (již bez vany a filtru), aplikace nového, doměření
 • Při silném znečištění opakovat ještě jednou