Kotouč gearboxes racing transmissions
Kotouc gearboxes
Racing transmissions

Životnost převodovky

RADY PRO SPRÁVNOU ÚDRŽBU

ŽIVOTNOST AUTOMATU

Mít vozidlo s automatem není již vymožeností Ameriky, i v evropských vozidlech je již standardem.

Převodovka, tak jako i ostatní podstatné části vozidla, by měla, při řádné údržbě, vydržet cca deset let = 300 000 km.  Ovšem toto je individuální.

Ovlivňuje ji několik okolností, např.:

  Pravidelná údržba a péče

-          pravidelná výměna olejové náplně – zhoršená kvalita oleje výrazně snižuje životnost (automaty pracují na principu složitých hydraulických režimů)

  Použití oleje a maziv předepsaných výrobcem

-          výrobci udávají předepsaný typ olejové náplně – jiný typ oleje může převodovku fakticky poškodit, nebo významně snížit její životnost

  Stav motoru a ostatních částí

-          včasné odkrytí chyb (pravidelný preventivní servis) i v dalších částech vozidla-motoru, diferenciálu, řídící tyči atd., má kladný vliv na její celkový stav – příp. skrytá závada může nenávratně převodovku poškodit a tím podstatně prodražit opravu

  Teplota – přehřívání – chlazení

-          málokoho by napadlo, že teplota zvýšená nad normál může způsobit problém – každý vůz má ukazatel teploty chladicí kapaliny, dle kterého se dá orientačně poznat i přehřívání motoru, tím se přehřívá i převodovka, což opět snižuje její funkčnost, spolehlivost = životnost - z tohoto důvodu není dobré řešení problému odkládat

  Způsob jízdy, správná volba režimů jízdy

-          současná moderní vozidla s automatem nabízí různorodé volby režimů – jednak proto, aby si řidiči jízdu užívali a jednak proto, aby převodovka a její řídící jednotka rozuměly, co se od nich čeká

-          není dobré převodovku sužovat a domnívat se, že vše zvládne, lepší je vybrat správný režim a s automatickou převodovkou zacházet ohleduplně dle možností vozidla – opakované nebo dlouhodobé nevhodné zatížení může způsobit poruchu

  Řazení zpátečky, pokud je vozidlo v chodu

-          pokud je zařazen ze směru jízdy zpětný chod a kola se nenechají zcela zastavit, převodovka tím trpí – v zimním období, kdy je vozidlo zapadlé v poprašku sněhu, by tuto situaci zkušenější řidič řešil rozhoupáním vozu režimem rychlého řazení dopředu a dozadu, současně s rychlou funkcí nohou pedálu spojky a plynu

-          u automatické převodovky je toto řešení tím nejhorším a doslova ji ničí – nezbývá nic jiného než podsypat kola či pročistit cestu

  Výrobcem neschválené úpravy

-          nelze doporučit výrobcem nepovolené úpravy na vozidle, ale někdy je možné některé součásti vyměnit, vylepšit v rámci homologovaných úprav

-          u automatu je to jiné – i vozidla s automatickou převodovkou je možné upravovat, ovšem na převodovku budou kladeny nároky, na které není stavěná a tím se snižuje její životnost a hrozí nebezpečí závady

-          nevhodná je jakákoli úprava automatu!

Ovlivňujících faktorů je samozřejmě více, toto jsou ty nejdůležitější. Při jejich dodržování Vaše převodovka splní svůj účel a bude fungovat do té doby, než nastane čas základních oprav, což závisí na přístupu každého řidiče-majitele vozidla.